دلتنگی یعنی حال من...


#نذار_بیشتر_از_این_شرمندت_شم_مادر

پ.ن:چند سال نوری با جایی که باید باشم فرق دارم!؟
اه...مگه جایی که باید باشم از جنس مکان است که فاصله را با این جنس اندازه میگیرم...؟!

بهتره بگم چند چمران ,چندامام موسی صدر ,چند بهشتی فاصله دارم با کسی که باید باشم...
...
..
منبع : جوب در آسمان |دل{(ت-س)نگ}
برچسب ها : باید باشم